Natalia Antuszewska
Pieczęć tłumacza

Sworn translator

of Russian language in Warsaw

Clients

 • Clients
 • Urząd Celny w Warszawie
 • Sąd Okręgowy w Warszawie
 • Sąd Rejonowy w Piasecznie
 • Wydziały Karne, Cywilne, Gospodarcze, Odwoławcze sądów w Warszawie
 • Mondial Assistance Polska Sp. z o.o.
 • Grand Ortho Sp. z o.o.
 • Agencja celna AKCESS z Radomia
 • Ekonova S.A.
 • ABC Szkolenia - Ośrodek szkolenia zawodowego kierowców w Warszawie
 • Altimus-Tech Sp. z o.o.
 • APRIL Assistance Sp. z o.o.
 • Kancelaria Notarialna Dominika Puścian i inne kancelarie notarialne w Warszawie
 • Fyz Circle Sp. z o.o.
 • Europal Sp. z o.o.

Contact

Natalia Antuszewska

tel. 603 22 60 22
e-mail: natalia.antuszewska@interia.pl

Translation prices