Pieczęć tłumacza

Tłumacz przysięgły

języka rosyjskiego w Warszawie

DORADZTWO DLA CUDZOZIEMCÓW

Od 1 czerwca 2016 r:

oferuje kompleksowe prowadzenie m.in.  następujących spraw administracyjnych:

- zezwolenie zamieszkania na czas oznaczony

- zezwolenie na pobyt stały 

- zezwolenie na pracę w Polsce

.

- jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w Polsce

- rejestracja pobytu 
- przedłużenie wizy
- wymiana karty pobytu
- zaproszenie cudzoziemca
 
Formy świadczenia usług:

- składanie i odbiór dokumentów w urzędach
- dostarczanie dokumentów do Klienta
- odbiór dokumentów od Klienta
- przygotowywanie niezbędnych wniosków i załączników
- monitorowanie terminów i dat ważności dokumentów
- konsultacje dotyczące problematyki legalizacji pracy i pobytu w Polsce

Moim sukcesem w zakresie tej działalności jest pomyślne przejście procedury odwołania się 

od decyzji Urzędu ds. Cudzoziemców o wydaleniu z terytorrium RP.

Po fachowym sporządzeniu dokumentów odwołanie zostało uwzględnione 

oraz cudzoziemiec uzyskał przedłużenie karty pobytu na kolejne dwa lata w Polsce,

jak również kontynuacje zezwolenia na pracę na terytorium Polski.

Usługi świadczymy w językach polskimangielskimrosyjskimukraińskim i białoruskim.

Kontakt

Natalia Antuszewska

tel. 603 226 022
email:  

Jeśli nie znacie Państwo naszej firmy i nawiązujecie z nami pierwszy kontakt online, będzie nam bardzo miło! Będziemy wdzięczni za uwagi i pytania, na które odpowiemy jak najszybciej.

Wycena tłumaczenia