Pieczęć tłumacza

Присяжный переводчик

русского языка в Варшаве

КЛИЕНТЫ

 • КЛИЕНТЫ
 • Таможня в Варшаве /Urząd Celny w Warszawie
 • Sąd Okręgowy w Warszawie
 • Sąd Rejonowy w Piasecznie
 • Уголовные, гражданские, хозяйственные коллегии судов г. Варшавы/Wydziały Karne, Cywilne, Gospodarcze, Odwoławcze sądów w Warszawie
 • Mondial Assistance Polska Sp. z o.o.
 • Grand Ortho Sp. z o.o.
 • Agencja celna AKCESS z Radomia
 • Ekonova S.A.
 • Центр профессионального обучения водителей/ ABC Szkolenia, Ośrodek szkolenia zawodowego kierowców
 • Altimus-Tech Sp. z o.o.
 • APRIL Assistance Sp. z o.o.
 • Kancelaria Notarialna Dominika Puścian и другие Нотариальные канторы в Варшаве
 • Fyz Circle Sp. z o.o.
 • Europal Sp. z o.o.

Kонтакт

Антушевска Наталья

tel. 603 22 60 22
адрес электронной почты:  natalia.antuszewska@interia.pl                               

переводы оценки