Pieczęć tłumacza

Присяжный переводчик

русского языка в Варшаве

РАЗРЕШЕНИЯ НА РАБОТУ ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО В ПОЛЬШЕ

Od 1 czerwca 2016 r:

Nasza firma oferuję kompleksowe prowadzenie m.in. następujących spraw administracyjnych:

  • zezwolenie zamieszkania na czas oznaczony
  • zezwolenie na pobyt stały
  • zezwolenie na pracę w Polsce
  • jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w Polsce

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (dla obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy)

 

KONSULTACJA stacjonarna - cena 250 zł brutto (60 min)

KONSULTACJA stacjonarna (z wypełnieniem Wniosku o pobyt czasowy/stały) - cena 300 zł brutto (60 min)

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi - cena 400 zł brutto

 

 

Formy świadczenia usług:

  • składanie i odbiór dokumentów w urzędach
  • przygotowywanie niezbędnych Wniosków i załączników
  • monitorowanie terminów i dat ważności dokumentów
  • konsultacje dotyczące Państwa legalizacji pracy i pobytu w Polsce, uzyskania oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, jak również zezwolenia na pracę w Polsce.

Usługi świadczymy w językach polskim, angielskim, rosyjskim i białoruskim.

Kонтакт

Антушевска Наталья

tel. 603 22 60 22
адрес электронной почты:  natalia.antuszewska@interia.pl                               

переводы оценки