Pieczęć tłumacza

Tłumacz przysięgły

języka rosyjskiego w Warszawie

Tłumaczenia pisemne

Będąc pracownikiem korporacji międzynarodowych, zdobyłam wieloletnie doświadczenie w zakresie tłumaczeń PISEMNYCH z języka rosyjskiego na język polski oraz z języka polskiego na język rosyjski.

Zapraszam do kontaktu, jeżeli Państwo jesteście zainteresowani znalezieniem wykonawcy tłumaczenia PISEMNEGO z języka rosyjskiego na język polski lub z języka polskiego na język rosyjski następujących rodzajów dokumentów i tekstów:

 • Umowy handlowe
 • Kontrakty międzynarodowe
 • Akty notarialne
 • Dokumenty stanu cywilnego (Odpis skrócony aktu urodzenia, Odpis skrócony aktu małżeństwa, Odpis skrócony aktu rozwiązania małżeństwa, i inne dokumenty stanu cywilnego)
 • Dokumenty państwowej rejestracji podmiotów gospodarczych (Odpis aktualny z KRS, Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG, Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości) oraz różnego rodzaju dokumenty urzędowe i zaświadczenia
 • Dokumenty legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce (postanowienia, decyzje, zezwolenia, karty pobytu i inne)
 • Dokumenty, potwierdzające wykształcenie (dyplom ukończenia studiów, dyplom ukończenia szkoły średniej)
 • Dokumenty sądowe i prawnicze
 • Dokumentacja Urzędów celnych oraz Agencji celnych
 • Dokumenty ubezpieczeniowe (polisy i inne)
 • Dokumentacja medyczna/ lekarska (historia choroby, zaświadczenia lekarskie)
 • Korespondencja handlowa
 • Teksty ekonomiczne
 • Teksty prawnicze
 • Teksty ubezpieczeniowe
 • Teksty o tematyce medycznej
 • Dokumenty z branży farmaceutycznej
 • Teksty publicystyczne
 • Teksty literackie
 • Teksty o tematyce turystycznej
 • Teksty historyczne
 • Skrypty szkoleniowe
 • i inne...

w celu otrzymania wyceny tłumaczenia proszę o kontakt pod numerem telefonu:
+48 603 22 60 22, lub na adres mailowy: natalia.antuszewska@interia.pl
 

Kontakt

Natalia Antuszewska

tel. 603 226 022
e-mail: natalia.antuszewska@interia.pl

Jeśli nie znacie Państwo naszej firmy i nawiązujecie z nami pierwszy kontakt online, będzie nam bardzo miło! Będziemy wdzięczni za uwagi i pytania, na które odpowiemy jak najszybciej.

Wycena tłumaczenia