Pieczęć tłumacza

Tłumacz przysięgły

języka rosyjskiego w Warszawie

DORADZTWO DLA CUDZOZIEMCÓW

Od 1 czerwca 2016 r:

Nasza firma oferują kompleksowe prowadzenie m.in.  następujących spraw administracyjnych:

- zezwolenie zamieszkania na czas oznaczony

- zezwolenie na pobyt stały 

- zezwolenie na pracę w Polsce

- jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w Polsce, i in..

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (dla obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy)

KONSULTACJA stacjonarna - cena 250 zł brutto (60 min)

KONSULTACJA stacjonarna (z wypełnieniem Wniosku o pobyt czasowy/stały) - cena 300 zł brutto (60 min)

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi - cena 400 zł brutto

.

 


 

Formy świadczenia usług:

- składanie i odbiór dokumentów w urzędach
- przygotowywanie niezbędnych Wniosków i załączników
- monitorowanie terminów i dat ważności dokumentów
- konsultacje w zakresie Państa legalizacji pracy i pobytu w Polsce, uzyskania Oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, 
jak również kontynuacje zezwolenia na pracę na terytorium Polski.

Usługi świadczymy w językach polskimangielskimrosyjskim i białoruskim.

Kontakt

Natalia Antuszewska

tel. 603 226 022
e-mail: natalia.antuszewska@interia.pl

Jeśli nie znacie Państwo naszej firmy i nawiązujecie z nami pierwszy kontakt online, będzie nam bardzo miło! Będziemy wdzięczni za uwagi i pytania, na które odpowiemy jak najszybciej.

Wycena tłumaczenia